Haptonomie

De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert.

Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent; aanraken, een relatie vestigen, zich hechten aan…

In overdrachtelijke zin betekent haptein: in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.
Dit laatste, specifieke, contact karakteriseert de haptonomische benadering het meest.

Haptonomie: Het helend aanraken om de ander in zijn wezen affectief te bevestigen.

De individuele, haptonomisch - therapeutische begeleiding

Deze vorm van begeleiden is erop gericht de cliënt bewust te maken van de wijze waarop deze met zijn/haar klacht(en) omgaat, er eventueel door beheerst wordt en/of er zich door laat bepalen. Bovendien laat de begeleider de cliënt ervaren wat er verandert indien hij/zij het probleem gevoelsmatig benadert. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen
vermogens en mogelijkheden. Het actief participeren binnen een haptonomische begeleiding is daarom essentieel.

De mens neemt en heeft deel aan de maatschappij via een veelheid van contacten en interacties, waarbij hij voortdurend geconfronteerd wordt met de noodzaak tot het nemen van, al dan niet bewuste, keuzes of stellingnamen. 


In onze maatschappij en door onze opvoeding zijn we maar al te vaak geneigd deze keuzes te maken op grond van wat wij menen dat onze omgeving van ons verwacht of wenselijk acht. Het is daarbij niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij diep in ons zelf voelen en beleven en dié keuze te maken die voor ons zélf van belang is en bij ons past.

Als wij onze keuzes laten afhangen van de verwachtingen en de mening van anderen, kan dat zo 'eigen' geworden zijn dat we de innerlijke overtuiging hebben dat het zo hoort.
Doordat we ons aanpassen, wordt het steeds moeilijker om te kunnen en durven luisteren naar wat óns gevoel ons zegt.

Deze aanpassing, het gevoel dat daarbij hoort en de daaruit ontstane patronen kunnen een belangrijke oorzaak zijn van stoornissen in het persoonlijk fungeren en het zich daarbij al dan niet welbevinden. In een haptonomische begeleiding gaat de begeleider samen met de cliënt kijken naar de aard van de klachten. Indien nodig gaan ze samen dieper in op de mogelijke oorzaken ervan. Hierbij staat de beleving van de cliënt en de gevoelens die daarbij horen centraal.

De begeleiding wordt verbaal ondersteund om duidelijkheid te geven. De cliënt kan zo rationeel en met name gevoelsmatig zicht krijgen op de aard en de omvang van zijn/haar probleem. Van daaruit kan de hulpvraag geformuleerd worden.

Deze begeleiding brengt de cliënt in een bewustwordingsproces en leert hem/haar :

. eerder te luisteren naar de signalen in zichzelf en daar gehoor aan durven geven
. eerder te luisteren naar eigen grenzen én deze te bewaken
. duidelijk durven en kunnen zijn
. problemen onder ogen te zien en deze aan te gaan, te verwerken c.q. op te lossen.
. onderkennen, aanvaarden en omgaan met bijbehorende gevoelens.

Haptonomie

De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert.

Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent; aanraken, een relatie vestigen, zich hechten aan…

In overdrachtelijke zin betekent haptein: in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.

Dit laatste, specifieke, contact karakteriseert de haptonomische benadering het meest.

Haptonomie: Het helend aanraken om de ander in zijn wezen affectief te bevestigen.

De individuele, haptonomisch - therapeutische begeleiding

Deze vorm van begeleiden is erop gericht de cliënt bewust te maken van de wijze waarop deze met zijn/haar klacht(en) omgaat, er eventueel door beheerst wordt en/of er zich door laat bepalen. Bovendien laat de begeleider de cliënt ervaren wat er verandert indien hij/zij het probleem gevoelsmatig benadert. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen
vermogens en mogelijkheden. Het actief participeren binnen een haptonomische begeleiding is daarom essentieel.

De mens neemt en heeft deel aan de maatschappij via een veelheid van contacten en interacties, waarbij hij voortdurend geconfronteerd wordt met de noodzaak tot het nemen van, al dan niet bewuste, keuzes of stellingnamen.

In onze maatschappij en door onze opvoeding zijn we maar al te vaak geneigd deze keuzes te maken op grond van wat wij menen dat onze omgeving van ons verwacht of wenselijk acht. Het is daarbij niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij diep in ons zelf voelen en beleven en dié keuze te maken die voor ons zélf van belang is en bij ons past.

Als wij onze keuzes laten afhangen van de verwachtingen en de mening van anderen, kan dat zo 'eigen' geworden zijn dat we de innerlijke overtuiging hebben dat het zo hoort.
Doordat we ons aanpassen, wordt het steeds moeilijker om te kunnen en durven luisteren naar wat óns gevoel ons zegt.

Deze aanpassing, het gevoel dat daarbij hoort en de daaruit ontstane patronen kunnen een belangrijke oorzaak zijn van stoornissen in het persoonlijk fungeren en het zich daarbij al dan niet welbevinden. In een haptonomische begeleiding gaat de begeleider samen met de cliënt kijken naar de aard van de klachten. Indien nodig gaan ze samen dieper in op de mogelijke oorzaken ervan. Hierbij staat de beleving van de cliënt en de gevoelens die daarbij horen centraal.

De begeleiding wordt verbaal ondersteund om duidelijkheid te geven. De cliënt kan zo rationeel en met name gevoelsmatig zicht krijgen op de aard en de omvang van zijn/haar probleem. Van daaruit kan de hulpvraag geformuleerd worden.

Deze begeleiding brengt de cliënt in een bewustwordingsproces en leert hem/haar :

. eerder te luisteren naar de signalen in zichzelf en daar gehoor aan durven geven
. eerder te luisteren naar eigen grenzen én deze te bewaken
. duidelijk durven en kunnen zijn
. problemen onder ogen te zien en deze aan te gaan, te verwerken c.q. op te lossen.
. onderkennen, aanvaarden en omgaan met bijbehorende gevoelens.

Voor nadere informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met:

Rein Voges

Haptonomisch - Therapeutisch Begeleider

Therapie Practicum Nederhorst den Berg
Voorstraat 34
1394 CT Nederhorst den Berg
tel: 0294-25 38 38

Haptonomie

De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert.

Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent; aanraken, een relatie vestigen, zich hechten aan…

In overdrachtelijke zin betekent haptein: in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.
Dit laatste, specifieke, contact karakteriseert de haptonomische benadering het meest.

Haptonomie: Het helend aanraken om de ander in zijn wezen affectief te bevestigen.

De individuele, haptonomisch - therapeutische begeleiding

Deze vorm van begeleiden is erop gericht de cliënt bewust te maken van de wijze waarop deze met zijn/haar klacht(en) omgaat, er eventueel door beheerst wordt en/of er zich door laat bepalen. Bovendien laat de begeleider de cliënt ervaren wat er verandert indien hij/zij het probleem gevoelsmatig benadert. Hierbij wordt een beroep gedaan op de eigen
vermogens en mogelijkheden. Het actief participeren binnen een haptonomische begeleiding is daarom essentieel.

De mens neemt en heeft deel aan de maatschappij via een veelheid van contacten en interacties, waarbij hij voortdurend geconfronteerd wordt met de noodzaak tot het nemen van, al dan niet bewuste, keuzes of stellingnamen.

In onze maatschappij en door onze opvoeding zijn we maar al te vaak geneigd deze keuzes te maken op grond van wat wij menen dat onze omgeving van ons verwacht of wenselijk acht. Het is daarbij niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij diep in ons zelf voelen en beleven en dié keuze te maken die voor ons zélf van belang is en bij ons past.

Als wij onze keuzes laten afhangen van de verwachtingen en de mening van anderen, kan dat zo 'eigen' geworden zijn dat we de innerlijke overtuiging hebben dat het zo hoort.
Doordat we ons aanpassen, wordt het steeds moeilijker om te kunnen en durven luisteren naar wat óns gevoel ons zegt.

Deze aanpassing, het gevoel dat daarbij hoort en de daaruit ontstane patronen kunnen een belangrijke oorzaak zijn van stoornissen in het persoonlijk fungeren en het zich daarbij al dan niet welbevinden. In een haptonomische begeleiding gaat de begeleider samen met de cliënt kijken naar de aard van de klachten. Indien nodig gaan ze samen dieper in op de mogelijke oorzaken ervan. Hierbij staat de beleving van de cliënt en de gevoelens die daarbij horen centraal.

De begeleiding wordt verbaal ondersteund om duidelijkheid te geven. De cliënt kan zo rationeel en met name gevoelsmatig zicht krijgen op de aard en de omvang van zijn/haar probleem. Van daaruit kan de hulpvraag geformuleerd worden.

Deze begeleiding brengt de cliënt in een bewustwordingsproces en leert hem/haar :

. eerder te luisteren naar de signalen in zichzelf en daar gehoor aan durven geven
. eerder te luisteren naar eigen grenzen én deze te bewaken
. duidelijk durven en kunnen zijn
. problemen onder ogen te zien en deze aan te gaan, te verwerken c.q. op te lossen.
. onderkennen, aanvaarden en omgaan met bijbehorende gevoelens.

Voor nadere informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met:

Rein Voges
haptonomisch - therapeutisch begeleider

Therapie Practicum Nederhorst den Berg
Voorstraat 34
1394 CT Nederhorst den Berg
tel: 0294-25 38 38

Fysiotherapie Practicum Nederhorst

Voorstraat 34
1394CT Nederhorst den Berg 
Tel: 0294 253838


Fysiotherapie Practicum Nederhorst

Voorstraat 34
1394CT Nederhorst den Berg 
Tel: 0294 253838


Fysiotherapie Practicum Nederhorst

Voorstraat 34
1394CT Nederhorst den Berg 
Tel: 0294 253838