Fysiotherapie bij kinderen maakt gebruik van sensomotoriek.

Sensomotorische therapie

Sensomotorische therapie is gericht op het stimuleren van die vaardigheden die een kind belemmeren in zijn functioneren. Veelal geschiedt dit spelenderwijs.
Door middel van een intake gesprek wordt duidelijk wat een kind wel en niet goed kan. Daarna volgt een onderzoek en een evaluatie.
In overleg met ouders/verzorgers wordt besloten of sensomotorische therapie voor het kind zinvol is.

Sensomotoriek

Sensomotoriek is te splitsen in sensoriek en in motoriek.

Onder sensoriek wordt verstaan het ervaren van zintuiglijke prikkels. Zoals zien, horen, proeven, maar ook het evenwicht, de tast en het voelen vallen daaronder.

Onder motoriek wordt verstaan het vermogen om te kunnen bewegen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de grove- en de fijne motoriek.

Bij grove motoriek kun je denken aan rennen, huppelen, fietsen of hinkelen. Bij fijne motoriek kun je denken aan schrijven, knippen, plakken en kralen rijgen.

Sensomotorische therapie wordt ook wel sensorische integratie therapie genoemd en is bedoeld voor kinderen die door 1 of meerdere oorzaken een achterstand opgelopen hebben in hun sensomotorische ontwikkeling.

Gevolgen kunnen zijn:

Onvoldoende basisspanning of spierspanning. Hierdoor is het moeilijk om stabiliteit en evenwicht op te bouwen en te handhaven.
Coördinatieproblemen. Daardoor kunnen snelheid en kracht van bewegen onvoldoende op elkaar worden afgesteld.
Onvoldoende ontwikkeling van de tast. Dit kan leiden tot niet adequaat reageren op materiaal. (zoals het vangen van een bal of vasthouden van een potlood).
Niet optimale werking van de oog-handcoordinatie. Bijv. schrijfproblemen.
Een zwak lichaamsbewustzijn. Dit geeft onvoldoende bewegingsstrategie, waardoor het kind moeite heeft met deelname aan een spel. 

Voor nadere informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met:

Martie Hansen


Therapie Practicum Nederhorst den Berg
Voorstraat 34
1394 CT Nederhorst den Berg
tel: 0294-25 38 38

Fysiotherapie Practicum Nederhorst

Voorstraat 34
1394CT Nederhorst den Berg 
Tel: 0294 253838


Fysiotherapie Practicum Nederhorst

Voorstraat 34
1394CT Nederhorst den Berg 
Tel: 0294 253838


Fysiotherapie Practicum Nederhorst

Voorstraat 34
1394CT Nederhorst den Berg 
Tel: 0294 253838